Probeer gratis
language flaglanguage flag

Beveiliging

Wij besteden in een continu proces aandacht aan de beveiliging van privacygevoelige gegevens. Zo laten we geregeld penetratietesten uitvoeren door externen en voeren we de daaruit voortvloeiende aanbevelingen door.

Responsible Disclosure

Ethical Hacking

Ondanks onze aandacht voor beveiliging van de gegevens van onze klanten, kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is en er ingebroken wordt. Wij staan positief tegenover het concept van ethical hacking en waarderen het indien op een verantwoorde manier melding wordt gemaakt van kwetsbaarheden in onze software. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar security@buku.io.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na bevestiging van de melding te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, (distributed) denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij behandelen uw melding met de grootste prioriteit en reageren uiterlijk binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.
 • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Probeer BUKU gratis

Ben jij klaar voor het nieuwe studeren? Maak dan nu een account aan en krijg alvast toegang tot gratis boeken.

Probeer gratis