Sign up
language flag

Hoe de crisis het economische denken verandert

Hoe de crisis het economische denken verandert
Hoe de crisis het economische denken verandert

This book can be read with a BUKU subscription

You get unlimited access to the entire library, with a BUKU subscription.

Available in:

Netherlands Suriname Curacao

Create free account

Hoe de crisis het economische denken verandert

De kredietcrisis van 2008 en de daaropvolgende mondiale depressie verraste vele economen. Ondanks het crisismanagement, waarbij onorthodoxe middelen niet werden geschuwd, is het gezag van de gevestigde orde danig ondermijnd. De economische crisis 'schreeuwt' om een multidisciplinaire benadering. Dit boek is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het helpt de lezer zijn eigen positie in het economische debat te bepalen. Je wordt mondig gemaakt, en minder afhankelijk van vertegenwoordigers van de gevestigde orde.
Piet Keizer behandelt uitvoerig de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de economische analyse, zoals die bijna overal in het Westen aan de universiteiten wordt gedoceerd. Hij beschrijft de orthodoxe en de heterodoxe economie uitvoerig, en vergelijkt hun methodologie. Belangrijke vragen hierbij zijn: Waar begint een bepaalde analyse, op het macro- of op het microniveau? Spelen psychische en sociale factoren een rol of niet? Wordt onze realiteit bepaald door universele mechanismen of is onze werkelijkheid aan voortdurende evolutie onderhevig?

Try BUKU now for free

Are you ready for the new studying? Create an account now and receive access to free books.

Create an account