Probeer gratis
Uitgevers

Hoe werkt het verdienmodel voor uitgevers?

We zijn trots op ons unieke en duurzame verdienmodel. 

We gebruiken een pay-per-view systeem. Samengevat betekent dit: de tijd dat een abonnee bepaalde content gebruikt, wordt verrekend met de totale contentgebruikstijd van de abonnee in één maand. De uitgever wiens content in die maand relatief het langst is gebruikt door de abonnee, ontvangt in verhouding het grootste deel van de betreffende abonnementsprijs en vice versa. Deze methode geeft uitgevers een eerlijke vergoeding voor het gebruik van hun inhoud en creëert zeer waardevolle leesstatistieken voor deze uitgevers.


Meer weten? Zoek gerust contact met ons op.Terug naar Help Center